News

Uttalelse av president Jacob Zuma om Frankrike-Afrika-toppmøtet

Det er riktig det han sier, selv om også han er en svært korrupt leder. Faktisk,  med denne uttalelsen, gjør han tusen ganger mer for frihet for afrikanere enn verdens ikonen Mandela har gjort-elysee France Afrique


Jeg finner ingen  interesse i å delta i et FrankrikeAfrika-toppmøte, da Frankrike ikke oppmuntrer til demokrati slik folkgrupper i sine kolonier ønsker. Faktisk styrker og konsoliderer
Frankrike sine interesser i sine kolonier; Så snart vi minner Frankrike om sine forpliktelser, nøler det ikke med å svare  med å destabilisere nasjonalister som finner det irriterende etter at en såkalt uavhengighet, at rikdommen til de koloniserte fortsetter å fôre økonomien til kolonisten.  Vi ønsker et sterkt Afrika og som må ha et oppmuntrende lederskap, ikke et Afrika som Frankrike initierer en prosess for å fortsette å styrke plyndringen av afrikanske ressurser.

http://eburnienews.net/

Leave a Comment