News

Beskjed til det politiske Frankrike

Denne beskjeden er skrevet av en kristen venn av meg, Jean Numidie. Hans forfedre har vært kristne så langt tilbake i historien som han kan spore opp. På grunn av den franske koloniseringen av nord-Afrika er han i dag tvunget til å skjule sin kristne tro og sin kabylske identitet.

Beskjed til det politiske Frankrike :
“Hvor langt er du villig til å gå med dine gamle drømmer? Jeg snakker selvfølgelig om drømmen  til Napoleon III , den med det store arabiske kongedømmet fra Marokko til Syria. Vi forstår deg veldig godt. Vi vet også at det er på grunn av dine økonomiske og geostrategiske interesser du gjør alt dette. Men du må vite at interessene  ikke  kommer  bare ved å tråkke på andres rettigheter eller overlevere urfolkene til folkemord og massakrer .francafrik

Du kan oppnå dine interesser  med forhandlinger. Det finnes også dialog. Kort sagt, ikke være så egoistisk. Jeg vet at hvis jeg begynner med lang tale , vil flere bøker ikke være tilstrekkelig. Så jeg skal gå rett til poenget angående alt det onde du har gjort mot  Amazigh folket, spesielt Kabylene. Du har drept oss, ranet og voldtatt , du har  fratatt oss vår frihet. I dag kan du reparere uretten du har forårsaket. Vi bærer ikke nag, og selv om vi kjempet innbitt, vil du se at vi lett kan glemme. Det eneste du kan ordne er å gi oss vår frihet og suverenitet tilbake. Du fant et uavhengig Kabylia, gi tilbake dets uavhengighet. Det er slik du vil få de lovlige interesser, og de ​​vil være felles.  Gjør ære til Republikkens frihet, likhet og brorskap “

Leave a Comment