News

Rektoren ved den store moskeen i Paris: Islam er en aggresjons ideologi

Islam er ikke lenger ansett som en ren religion, men som en viktig politisk begivenhet i vår tid (…) Det er absolutt et  sosio-politisk fenomen. den er en kamp ideologi, en aggresjons ideologi.

Dalil Boubaker, rektor ved den store moskeen i Paris

Leave a Comment