News

Selvstyre i Kabylia: Amerikanske tjenestekvinner og menn viser forståelse for det kabylske folk

Ferhat Mehenni USA

Fjerde dagen av sitt offisielle besøk til USA, møtte presidenten i den provisoriske kabylske regjeringen (Anavad), Ferhat Mehenni fredag ​​i Washington Megan Rowsell og Nicole Doherty i National Democratic Institute, ansvarlig for programmet i Nord-Afrika. Som man kan se av bildet, var det en svært god stemning rundt bordet – et godt utgangspunkt for god dialog. De to kvinnene oppfordret Mr. Mehenni til å fortsette sitt arbeid på en fredelig måte for å oppnå de legitime ambisjoner som det kabylske folket har om offisiell anerkjennelse av Kabylia.

Like før dette møtet, ble Mr. Mehenni mottatt av Mr. Mark Kearney i lokalene til Foreign Affairs Commission i Kongressen.

Tidligere samme dag ble president Ferhat Mehenni mottatt i studioene til Fox News, hvor han ble intervjuet.

På samme tid, i Kabylia, forberedes det til marsjen som skal foregå den 20. april, til minne om de 127 kabylene som ble drept i 2001. Denne dagen har siden den dagen blitt kalt “Den svarte våren” i hele Nord-Afrika. 

En gigantisk student demonstrasjon i Alger

Mer enn 100.000 studenter, ifølge arrangørene, svarte på anmodningen fra en nasjonal koordinering av autonome studenter om en mars 14. april i Alger.

Flere sikkerhetsfolk prøvde å stoppe prosesjonen av studentene, men forgjeves. Studentene var fast bestemt på å komme  til presidentbygget.

De  ropte  «styresmakten er mordere”, “ulac Smah ulac”*, “One Two Three hvor skal  Algerie”, “system stikk av,” “for et universitet åpent for verden”.

Denne marsjen av studenter som ønsker å ” være historiske” brakte mange studenter fra hovedsakelig Tizi-Ouzou , Vgayet, Tubiret og Setif (alle disse stedene er fra Kabylia).

*ulac Smah ulac –  Her referer de til drapet i 2001 på 127 Kabyler.ulac Smah ulac betyr : det finnes ingen tilgivelse for deres forbrytelser.

Faktisk har den internasjonale domstolen i Haag godtatt klagen, som en kollektiv av internasjonale advokater har begjært. Snart blir den algeriske militære juntaen dømt for sine forbrytelser, i likhet med den sudanske, arabiske morderen og president Omar Al Bashir.

I dag, 17. april, i Paris- Den Kabylske diasporaen tente lys til minne om de 127  drepte kabylene.

Leave a Comment