News

Athenske Agora VS Mekka Agora

I dag, har demokratiet ingen mening. Tidligere var demokratiet garantist for frihet, et konsept som inneholder alle de individuelle friheter samt de kollektive friheter. I dag betyr det ganske enkelt politisk pluralisme og valgprosesser, med minus alle friheter. I lys av den nye definisjonen, er Iran like så demokratisk som de fleste land i Europa. Jeg oppdager likevel et skinn av demokrati med den virkelige betydningen i USA og Canada. I disse landene, er demokratiet fortsatt oppfattet som den beste måten å bevare friheten.

Forestillingen om demokrati i betydningen av opplysningstidens demokrati, etter et komma på 150 år, dukket opp igjen i  Kabylia rundt 1980. For første gang i Kabylia, for det meste unge fransktalende som var blitt opplært i universelle verdier (faktisk Vestlige), gjør de det moderne demokrati språket til sitt eget. Alle bøndene, alle arbeiderne ble godt kjent med begrepene menneskerettigheter, kvinners rettigheter, kulturell pluralisme, rettssikkerhet, språklig mangfold, flerpartisystem, ytringsfrihet,  samvittighetsfrihet, religionfrihet osv. …. De  arabiske-muslimer kaller ennå (med rette) disse demokratiske aktivister for “fransk Hizb ” eller noen ganger “solgt til Vesten.” Fra perspektivet til den arabisk-islamske sivilisasjon, er den beskrivelsen godt berettiget eller rettferdig.

La oss se hva som skjer i Tunisia, Egypt, Jemen, Bahrain. De revolusjonerende hisser ikke opp med politiske slagord, og de  krever heller ikke noen revolusjonære samfunns prosjekt . Oppriktig, “Benali gå vekk” eller “Mubarak gå vekk” er ikke alvorlige nok eller tilstrekkelige krav for å snakke om “Revolusjon”. I sannhet,  ønsker ikke disse menneskene  å engasjere seg for mye. Om de i  morgen  bringer islamister til makten, vil ingen klandre dem for å ha villedet verdens opinionen (som i dag tror at disse folkene vil ha demokrati og frihet ). Her har vi  folk som er helt ærlig.

Mer ærlig er det algeriske folket. Det følger ikke RCD (Det offisielle Demokratiske partiet i Algerie) og Nasjonal samordning for forandring og demokrati. Ikke at det folket  ikke ønsker å “kaste ut” Bouteflika, men at den nasjonale samordning for forandring viser åpent et ønske om forandring i  Demokratiet. Rettssikkerhet i betydningen av positive lover, hjelper ikke  disse massene. Alle disse historiene om menneskelige rettigheter, kollektive friheter, individuell frihet, kvinners rettigheter, er ikke en del av forhåpninger til folket. Den NCCD interesserer ikke det folket og  Saad Sadi kan ikke mobilisere  den verden. Hva algeriere ønsker er å ” kaste ut systemet” uten andre slagord, og deretter finne ut etterhvert hva som må skje.  Hvis det finnes tilgjengelige Islamister som er presentabel, ikke for prangende, vil det være bra å sette dem i makten. Ellers, vil overgangen vente  på bedre dager.

1 Comment

  • – Jeg er enig med deg i at “Demokrati” som i Folkestyre er ikke-eksisterende i de fleste vestlige samfunn. Sveits med sitt direkte demokrati er vel det nærmeste vi kommer demokrati i Europa.

    – Det er synd dersom disse revolusjonene i de arabiske landene kun vil medføre at et islamistisk styre vil komme til makten.

Leave a Comment